Hej, vem har ner det erfarenhet med en fogde - hur?

Fråga:

Hej! På 02.12. 15muß jag tyvärr till kronofogden. Det är ganska dumt, men inte längre tid för att ändra, att jag har där ute, och jag var aldrig där. Nu skulle jag vilja veta vem som har den erfarenheten och hur det fungerar där. Jag måste här också allesangeben, som jag äger och jag har en PC, mobil och TV. I synnerhet vågar jag inte, det vill säga min partner och jag har även en nästan 17-jährigeTochter. Jag vet inte precis vad jag har att säga där. Det är min största oro på tiden.


Svar:

Infinity

Rekommendation: Få förskott nosade på google i "uppförandekoden för gäldenärer vid domstolen förelägga av utsaga" och du särskilt intensivt behandlar de 28 frågorna i form av "tillgångar" katalog, måste du svara sanningsenligt till kronofogden.

Resten är fortfarande tillräckligt med tid att fylla i formuläret noga och hålla honom redo som ett utkast.

Jag känner personligen erfarenheter som borgenären företrädare, en testamentsexekutor.