Hem försäkring: klausulen ansvar för grov vårdslöshet. Vem vet exempel?

Fråga:

Läs på min hem försäkring användarvillkor. Kan ge exempel på någon mig, vad gäller uteslutning av ansvar för grov vårdslöshet. När inte betalar du till exempel?


Svar:

Matrisen svar är inte längre aktuell.

Bedömning av vårdslöshet kan hittas i civillagen § 276. Genom försummelse är som bryter mot en skyldighet. Till exempel är ett fönster på aviserade storm blad. Sådana skyldigheter är snabbt skadade. Här är kommer regelbundet till tvister. Den nya SG ser nu ingen grundläggande undantaget i artikel 81. Säga kan en prestanda mer fullständigt inte avvisas för grov vårdslöshet. I stället definieras återbetalningsbeloppet på grundval av hur allvarlig grov vårdslöshet. Problemet: den har inte definierats vilket fall väger hur allvarligt. I stället hänvisas till på många tidigare och sannolika framtida domar.

Nu, den försäkring gör inte generellt omfattas av grov vårdslöshet, det kommer komma så ofta till tvister.

Förresten, är vem har ett tidigare kontrakt i som grov vårdslöshet helt stängd, fortfarande under nya förutsättningar.

Bra igen för försäkrade: bevisbördan här är om försäkringsgivaren