Hitta en fånges CDC?

Ja
Vad är han på och fick han 4 tårar?