HIV-viruset kan passera genom moderkakan?

HIV-viruset kan passera genom moderkakan?

"Ja! Om modern är HIV-positiv, har hennes ofödda barn antagligen sjukdomen!"

Svaret är faktiskt mestadels rätt utom den "troliga" delen. HIV kan korsar placenta och infektera barnet, men detta inträffar vanligen endast hos patienter med okontrollerad HIV eller AIDS. När sjukdomen är dåligt kontrollerad, viral räkningen är otroligt hög och barnet är på en mycket hög risk att smittas av viruset genom moderkakan. DOCK är väl kontrollerade HIV, det inte i mycket alls (mindre än 2%.) Risken för överföring slutar inte där. HIV kan vara trasmitting till barnet under födelseprocess processen och är definitivt passerat genom bröstmjölk. Det bör noteras att medan risken finns, mödrar vars HIV är väl kontrollerad med normala eller nära normala CD4 + räknas barn, levereras vaginalt utan någon amning som inte kontraktet HIV. Denna risk bör alltid diskuteras med din läkare innan du blir gravid.