Hjälpen för program skriva i akademin för socialpedagogiken

Fråga:

Jag vill prenumerera på en professionell akademi för socialpedagogiken och letar efter en bra formulering

min som jag är något osäker är: mina damer och herrar, eftersom jag mig i detalj hade frågat den information dagen på yrket som utbildaren, har jag beslutat att ansöka om en skola plats du


Svar:

Denna fråga är verkligen inte på denna kurs, men du bör inte formuleringen jag bestämde mig eller jag skulle vilja ansöka, men på grund av min try-out praktik jag tillämpa detta...