Hjälper solning i solarium akne?

Hjälper solning i solarium akne?

Ja, men endast speciella solarier. De har dem på sjukhuset :)