Högre djur och växter troligtvis har isogametes?

Högre djur och växter troligtvis har isogametes?

Isogametes är två olika könsceller som har ingen skillnad i form eller storlek. Högre djur och växter är mer benägna att ha dem.

 • Relaterade Frågor

 • Varför ön har ofta sina egna arter av djur och växter?

 • Vad kräver djur och växter för att växa och överleva?

 • Hur påverkar en tsunami djurs och växters liv?

 • Hur djur och växter får kväve från Kvävets kretslopp?

 • Vad är protister svampar djur och växter del av domän eukarya?

 • Varför djur och växter blir slocknat?

 • Vad orsakar utrotning av djur och växter?

 • Djur och växter som lever i ett och samma ställe?

 • Varför behöver djurs och växters celler att leva?

 • Skillnader sexuell reproduktion mellan djur och växter?

 • Vilka djur och växter finns på Madagaskar?

 • Vilka djur och växter lever i öknar?

 • Hur djur och växter överlever i Antarktis?

 • Varför saknar flimmerhår flagella eller annan anordning för förflyttning av djur och växter?

 • Att tämja en vilda djur och växter kallas?

 • Vilka anpassningar har djur och växter i Kongo regnskog?

 • Vilka typer av djur och växter har Texas?

 • Vilka delar cellerna djur och växter har gemensamt?

 • Hur djur och växter anpassa sig till regnskogen?