Högsta aktiekurs uppskattning på en dag?

den högsta aktiekurs uppskattning på en dag?