Högsta serbiska sedel?

Den högsta Serbiska sedlar utgivna någonsin, ant wotld's högsta balnknote någonsin, var det av 500.000.000.000 (fem miljarder!) dinarer, under inflationen i början av 90-talet, och ännu, det var inte värt mycket ändå.