Hon nekas bränsle betalning av socialtjänsten?

Fråga:

Jag bor i 27 år på 52 kvadratmeter, 430,-hyra. Sedan min make död före 4 år ensam, nu socialtjänsten föranleder mig att hitta mig en lämpligare plats. Jag hänvisar till en pension på grund av arbetsoförmåga ca 650,- och resten är grundläggande skydd. 60% G är inaktiverad. Jag kan inte och vill inte flytta ut. Det finns också knappt vad mer gynnsam i området. i en 1 - är rummet platt jag tror inte att det är jag några släktingar har och lägenheten med mina några tillhörigheter, allt jag har. Vad kan jag vet att göra av kontoret. hoppas att svara. m.f.g.


Svar:

Om du berätta var du bor, kan jag ge dig kanske några användbara tips. I vardagsrummet taket, eller deras tolkning är olika från plats till plats detta faktum.

Finns det en prisnivå för din plats? Om ja, identifiera om din lägenhet eller även under lokal gränstrafik leden - sedan förhandlingarna med måste tjänstemännen blir lättare... ;-)

Till vänner en liten bit av den framväxande paniken ta bör noteras följande. Myndigheten ber dig att flytta, är det någon borttagning restaurering också skyldig att ta över courtage kostnader. Även betalas insättningar är att bära (minst lån sätt) av den social institutionen.

Extrapolera som för mycket sparade bostäder, mot den påstådda"" när 5 kvm en betydande negativa affär för myndigheten det är så snabbt.