Hörde du om den fisk som bestämde sig för att sluta röka eftersom han inte ville fastna?

Hörde du om den fisk som bestämde sig för att sluta röka eftersom han inte ville fastna?

Gjorde du höra Abiout den fisk som bestämde sig för att sluta röka eftersom han inte ville fastna