Hotar busting av veteran BaFin?

Fråga:

Tror du att Bundesbank kunde göra sanna sitt hot och krossar BaFinen? Det skulle vara ännu en gång ett steg bakåt det tillsynssystem, eller? Bundesbank kommer säkerligen har den samma nivå av sakkunskap som BaFinen... Vad tror du?


Svar:

Det kan vara, att Bundesbank vill bunta bankreglering och tillsyn under deras tak. Jag tror att steget skulle inte så dumt, eftersom BaFin skulle behöva övervaka endast affärsområdet securities. Maj är en sådan tydlig uppgifter och ansvar åtskillnad vad vi behöver just nu. Expertisen skulle min åsikt efter Bundesbank.