HRE bonusar: Vad tycker du om det?

Fråga:

Bonusar för bankirer av HRE har delats ut-för 2009.

Vad är din åsikt?

Bonusar är...


Svar:

Om de i avtalet, de är verkställbart och du måste betala dem att förhindra att en process.

Bad är en fråga om huruvida du som förmånstagare i situationen bör insistera.

Om jag var på bordet, har jag bjudit in alla påverkas/mottagaren till en konversation mig och berättade för honom om han insisterar på bonus, kommer jag på det tidigaste möjliga datumet för avresan och hävda det inflytande som ingen bank någonsin igen uppsättningen honom.