Hund licens för alla hundraser?

Fråga:

Jag hörde att nu alla raser hunden licens är nödvändigt, och inte bara för att bekämpa hundar. Är det sant, och vad som är värt?


Svar:

Nej, det är ett påstående som ges av en expert på tidningen med stora bokstäver till bäst.

Endast för vissa raser, är det nödvändigt att ha tillstånd.

Skulle förmodligen också överdriven, om du behöver en hund licens för Tax, Chihuahua och yorkshire terrier.

Vem gör en lämplig undersökning i Hamburg, kan leda sin hund utan koppel.