Hur American Civil Liberties Union främst påverkar regeringen?

American Civil Liberties Union eller ACLU påverkar regeringen genom att testa ytterligheter av lag och därför tvinga tolkningar av konstitutionen. ACLU är en avgörande kraft i landet.