Hur amerikanerna bidra till nederlag av Tysklandet i World War 2?

Lend-Lease är utan tvekan den största bidragsgivaren. Genom Lend-Lease Storbritannien och senare lyckades Sovjetunionen bo i kriget. Förutom Lend-Lease, USA gjorde flera andra saker, som tar över mer och mer av Atlanten till fri upp den brittiska flottan. Och naturligtvis våra stridande styrkorna bidrag inte kan förringas. Och teknik, från enkla saker som massa monteringslinjer, till de mer avancerade, som bomb. Det finns många som hävdar att WWII skulle ha visat sig mycket olika utan USA ' engagemang. Många har spekulerat att Storbritannien skulle ha tvingats ur kriget. Och det finns mycket debatt över Sovjetunionen. Som nämnts ovan, började bombningskampanj mot industrierna i tredje riket att beröva Wehrmacht viktiga leveranser när de behövdes mest.