Hur amerikanska civila friheter unionen påverka regeringens politik?

Hur amerikanska civila friheter unionen påverka regeringens politik?

arbetar på rättsfall som involverar underrepresenterade folkets rättigheter.