Hur ansöker du om Korttidsboende funktionshinder försäkring?

Din fråga kan tolkas på två sätt, så jag svarar dem båda:

Det första svaret utgår från att du vill veta hur man ansöker om täckning (som i, "Hur får jag en kort sikt funktionshinder försäkring?"). Mitt råd är att kontakta en oberoende försäkringsmäklare i ditt område som specialiserat sig på liv och hälsa linjer av täckning (av vilket funktionshinder försäkring är en delmängd) och be dem för citat och råd. Den nationella föreningen för hälsa försäkringsgivare har en "hitta en agent" funktion som kan hjälpa i det här (i relaterade länkar).

Det andra svaret utgår från att du vill veta hur man ansöker om förmåner (som i, "Hur lämnar jag ett Korttidsboende funktionshinder med min befintliga funktionshinder försäkringsbolaget?"). De flesta funktionshinder bärare gör det mycket enkelt att ett anspråk på er politik. Du bör kontakta dem för att få det nödvändiga pappersarbetet, eller om du gick igenom en mäklare att köpa din täckning kan du prata med dem istället. Om du har täckning genom din arbetsgivare bör du tala med din HR-avdelningen eller din handledare om hur man ett anspråk. Många grupp kort sikt funktionshinder planer erbjuder telefoni arkivering eller online ansökan, som gör processen ännu enklare.