Hur är änkepension om min pension "count"?

Fråga:

Jag hänvisar till sedan 2,5 år änkepension. Kommer pensionerad även nu från 1.9.10. Hur skall jag tro "matematiskt på ung av änkepension"???


Svar:

Det är precis som Lisa säger, i princip får du två pensioner, men det finns gränsen för änkepension, ca. 720 euro, är din egen pension enligt det, allt är ok, hon är över 40% kommer att tillämpas.