Hur är bostäder bidraget faktiskt gå till?

Fråga:

Hur är bostäder bidraget faktiskt gå till? Vad var avsikten var bakom det? Bör ett incitament att bygga samhället besparingarna endast är lätt?


Svar:

Som redan skrivit på 50-talet. Hur många åtgärder, då bostäder att som också skattelättnader för byggande av familjehem av en gen, etc.