Hur är brytningsindex samband med ljusets hastighet?

Hur är brytningsindex samband med ljusets hastighet?

Brytningsindex för ett ämne är

Ljusets hastighet i vakuum / ljusets hastighet i ämnet