Hur är bud smart i knoppen inte kompis?

Hur är bud smart i knoppen inte kompis?

Hur är han inte. Han vet när nog är nog en de flesta människor inte. Han är ganska smart