Hur är C6H12Nolla6 viktigt att fotosyntesen och cellandningen?

Hur är C6H12Nolla6 viktigt att fotosyntesen och cellandningen?

C6H12Nolla6 (glukos) är relevant för båda dessa processer, eftersom...

Glukos är slutprodukten av photosynthesis. Efter genererar ATP och NADPH från "ljus reaktioner" i elektron transportkedjan, går båda dessa molekyler (ATP och NADPH) vidare till makt Calvin Cycle, eller "dark reaktion". Slutprodukten av Calvin Cycle är en molekyl av G3P, som görs till glukos.

Cellandningen är i huvudsak den "omvända" av photosynthesis-där fotosyntesen gör glukos, cellandningen bryter ner till ATP, så att den kan användas av cellen. Det är aerob och anaerob cellandning, som uppträda annorlunda, men det gemensamma målet att de två processerna är att bryta ner glukos. Glykolys föregår cellandningen, som är den faktiska processen med att bryta ner glukosmolekyler till Pyruvat.