Hur är det beräknade Dispolimit?

Fråga:

Hej, skulle jag vilja, som min bankavgifter min Dispolimit, emedan den korresponderar till en multipel av min månatliga nettolön.


Svar:

Dispolimit mellan en och tre månadslöner för regelbundna innehåll ingång rör sig normalt. En lång affärsrelation med banken eller finns det ett värdepapperskonto insättning etc. som extra säkerhet, också en högre gräns kan tillåtas. Banken ser risker, till exempel på grund av en för låg, månatliga, gratis inkomst (= hushållsinkomst mindre vanliga utgifter för löntagarna och beroende av folket), så en övertrassering kan också sänka eller förnekas.

Viktigt: det finns en rätt att övertrassering. Banken beslutar från fall till fall.