Hur är det med sjukförsäkringen om det finns något arbete på kort sikt?

Fråga:

God morgon, hur är det med sjukförsäkring, om du har inget jobb på kort sikt? När man har avslutat sin utbildning eller hans studier och omedelbart fick ett jobb, eller avslutar sitt jobb, och endast i två månader börjar det nya jobbet? Om du är så på kort sikt utan arbete?


Svar:

Det finns olika situationer att skilja:

  • Rätt till ALG I och ALG II: här bidraget betalas av arbetsförmedlingen.

  • Du skall ha inga anspråk mot arbetsförmedlingen, då måste du betala. Alla lagstadgade sjukförsäkringen har en taxa för icke-labor inkomst medlemmar