Hur är familjestrukturen i Kazakstan?

Mor, far, syster, bror...