Hur är historia ansluten med geografi?

Hur är historia ansluten med geografi?

Historia och geografi är anslutna med förändringen i mänskliga populationer som de har flyttat. Dessa befolkningsgrupper ändrade också fysisk geografi av de platser som de lever i, så detta är en annan anslutning till geografi från historia.