Hur är Language arts används i konst?

Hur är Language arts används i konst?

eftersom poesi och figurativa språk är är en form av språk konst och båda dessa saker en del av art så det är bascally hur de ansluter