Hur är omfattningen av en revision etablerade?

Hur är omfattningen av en revision etablerade?

Det fastställs genom att bestämma gränserna för engagemang och bör återspegla revision målen