Hur är penningöverföringar viktiga till Mexiko?

Det är den tredje största källan till utländsk valuta, efter export av olja och bil:

  • Olje-exporten: 45,9 miljarder US-dollar
  • Bilar: 30,9 miljarder USD
  • Penningöverföringar: 23,6 miljarder USD

Det är också mycket viktigt, eftersom det är ett kassaflöde som når befolkningen direkt (t.ex. de flesta penningförsändelser är banköverföringar eller postanvisningar mellan individer), till skillnad från export som skall beskattas först.