Hur är PMS-systemet skiljer sig från centrala bokningssystem?

En PMS-systemet används på fastigheten nivå (dvs. incheckning, fakturering, vakna samtal & meddelanden, reservationer, Etc.) och kommer att länka till ett datoriserat bokningssystem. Ett centralt bokningssystem fungerar som länken inventering till GDS (Global Distribution System) och skicka bokningar till hotellet. Ett datoriserat bokningssystem är endast krävs om du har mer än 1 hotell i din kedja/grupp. Om du bara har en oberoende hotell... finns det olika psedo datoriserade lösningar... som ger dig kraften i ett datoriserat bokningssystem utan att egentligen ha ditt eget system. (Många gånger en lösning som denna innehåller en konsoliderad eller delade datoriserade system med andra oberoende hotell.)