Hur är problemet löst i boken Ender's Game?

Hur är problemet löst i boken Ender's Game?

Av Ender förstöra alla utlänningar på sin hemvärld och var där annat. Han tyckte det var ett spel.

Det ultimata problemet--Enders skuld i att förstöra den främmande ras--löstes i slutet av romanen och i dess uppföljare, högtalare för döda. För att Ender verkligen känna hans fiender väl nog att besegra dem, hade han oundvikligen kommer att älska dem. Av denna anledning han förstår buggers' avsikter bättre än någon annan på jorden och är kvar med enorma skuld i för att förstöra dem (trots att han inte visste att det var riktiga). Han blir anonym talaren för döda och avslöjar den verkliga karaktären av buggers till mänskligheten (ironiskt nog graverande själv som "Ender the Xenocide" i ögonen av mänskligheten), och han har gett en chans att återuppbygga den utomjordiska rasen han trodde han hade utplånats helt när han finner en sista kupan drottning ägg.