Hur är strålbehandling ges?

Hur är strålbehandling ges?

Strålterapi levereras via extern strålning eller via inre strålbehandling (implantation/injektion av radioaktiva ämnen).