Hur återställa raderade bokmärken i Google Chrome?

Obs: detta steg för steg är avsedda för användare med Windows 7, även om det är sannolikt liknande för andra Windows-operativsystem om du har problem med att slutföra denna tutorial på grund av begränsade privilegier rekommenderar jag istället att fylla denna tutorial på en dator där du har administratörsbehörighet och som du har skrivit in i krom med ditt Google-konto innan du av misstag tar bort dina bokmärken

steg ett:
GÖR inte starta eller avsluta GOOGLE CHROME eller möjligheten att återställa bokmärken kan gå förlorad (backup-fil kan skriva sig själv)

steg två:
Navigera till C:\Users\[username]\AppData\Local\Google\Chrome\User DataDefault\
eller C:\Users\[username]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ [namn] om du inte använder standardprofilen

steg tre:
ta bort filen "Bokmärken"

Steg fyra:
Byt namn på filen "Bookmarks.bak" till "Bokmärken"

Steg fem:
starta om Chrome och vid behov logga ut och logga tillbaka in på ditt Google-konto