Hur avgörs det som startar spelet på badminton?

Dess abit som snurra flaskan, slå det i luften, då den som gummi bit pekar på när den stannar serverar