Hur behandlade George Lennie och av möss och människor?

Hur behandlade George Lennie och av möss och människor?

George behandlar Lennie som en bror. Han hjälper honom med allt och berättar vad man ska göra i princip.