Hur bidrar elproduktion till den globala uppvärmningen?

Mest El genereras av förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Detta är alla icke-förnybar energi. Denna förbränning frigör koldioxid i växthusgaser i atmosfären. Detta bidrar till den globala uppvärmningen.

Elektricitet görs från vattenkraft dammar, vindkraftverk, solenergi, geotermisk energi eller kärnkraftverk skulle släppa knappast någon CO2. Detta är förnybar energi.

Bevarande av energi på något sätt, till exempel vrida ner termostaten några grader, byta glödlampor till kompakta lysrör, etc kan vara bra för både din elräkning och miljön.

Folk tror det finns liten effekt av en person försöker rädda, men faktiskt när många av oss gör dessa små saker, hela kraftverk värt av energi kan bevaras.

Mycket enkelt, det beror på hur elen först genererades. Koleldad elektriska växter som är den viktigaste källan till makten i många länder runt världen, göra den CO2 som bidrar till global uppvärmning genom förbränning av bränsle. El som är gjord av vattenkraft dammar, vindkraftverk eller kärnkraftverk skulle göra knappast någon CO2. Bevarande av energi på något sätt, till exempel svarvning din termostat några grader, byta glödlampor till kompakta lysrör, kan vara bra för både din elräkning och miljön. Folk tror det finns liten effekt av en person försöker rädda, men faktiskt när många av oss gör dessa små saker, hela kraftverk värt av energi kan bevaras. Google "energisparande" för många fler tips på sätt att spara.