Hur blir en illegal invandrare som gifter sig med en amerikansk medborgare laglig?

Inte nödvändigtvis. Om invandraren i fråga inspekterades träder (vilket de ursprungligen in på laglig väg och stannat en visa) inte och har någon brottmålsdomar antingen i USA eller utomlands då deras äktenskap med en amerikanska medborgare kan tillåta dem att bli bofasta (och så småningom naturalisera om de så önskar).

Äktenskapet måste vara äkta och inte för bekvämlighet och tillräckligt motståndskraftigt av äktheten i äktenskapet måste ges till USCIS när amerikanska medborgare framställaren skickar ansökan.

I situationer som denna är det alltid rekommenderat att du behåller en ansedd invandring advokat för att hjälpa dig med ansökningsprocessen för att säkerställa att de stödjande dokumentation och program ordentligt förberedd och sammanställt.