Hur började handel i det gamla Maliriket?

Handel började i gamla Mali på grund av rika guld och salt gruvor i Sahara. Många handelsvägar har skapats som gick genom Mali för det är massiv handelssystemet