Hur började Sir Arthur Conan Doyle skriva berättelser?

Hur började Sir Arthur Conan Doyle skriva berättelser?

Även om Sir. Arthur Conan Doyle började som en läkarstuderande hade publicerat några berättelser, sin karriär som skönlitterär författare verkligen efter sina operationer magisterexamen från University of Edinburgh. Karriären fiction skrivande härrörde från tre olika upplevelser - resan i Arktis-gå valfångst båt hopp som medicinsk student, sin tjänst i Afrika-going ångaren Mayumba som en Medical Officer och hans respekt för sin lärare Dr Joseph Bell som var en mästare på observation, logik, avdrag och diagnos. I December 1887 fick publiceringen av en studie i Scarlet för honom omedelbar berömmelse. Detta var den bok som Sherlock Holmes och Dr Watson först infördes och med vilken Conan Doyles karriär som en fiktion författare verkligen började. Det är uppenbart att Sherlock Holmes var baserat på Dr Joseph Bell och Dr Watson, ödmjuka författaren själv. Efter öva kirurgi och medicin framgångsrikt i åtta år, engagerade Conan Doyle sig fullt ut till en författarkarriär. När han publicerade sin första bok, fanns det ingen anledning för honom att se tillbaka. Snart han övergav sin medicinsk praxis och blev heltids författare.