Hur bra är DEKA garanti fond-världen Garant uppväger kostnaderna här?

Fråga:

Jag samråda du över världen garantifonden av DEKA - säljaren har det från en omstruktureringskostnad sade att upp till 2,5 procent vara kan jag undrar om det då klokt att investera. En fond orsakade även då extra kostnader för redovisning förmodligen och inträdesavgifter kan en garantifond som utför väl, att avgifter är lätta att komma över. Eller en bestämd tid insättning är bättre lösning?


Svar:

Det är inte kostnaden som är viktig är det avkastning förlust på grund av den garanti som är relevant.

De fallande marknaderna i säkra investeringar fonden måste flytta för att säkerställa denna garanti. Om de fallande marknaderna håller längre, kanske, som komplett huvudstaden i säkra lokaler. Garantin är att även om säkrade, men det finns inget mer kapital att investera igen i flyktiga tillgångar som aktier. Detta tillstånd kallas cash-lock. Då, är du alltid i låg ränta investeringar.

Tillräcklig tid, du bör investera i aktiefonder.