Hur bra är privatlivet kundkort?

Fråga:

Du få aktiverat på ett kundkort nu i nästan alla butiker. Att har oftast relativt många personliga detaljer. Jag undrar därför dessa uppgifter är och hur hög är risken för att de kommer att klara i någon form?


Svar:

Innan du undertecknar ansökan om ett nytt kundkort bör du ställa dig exakt information, som data kommer att användas. Det finns ofta en väl dolda alternativ där du kan motsätta sig användningen av data i reklamsyfte.