Hur bra är Schulnderberater på konsumentcentrumen?

Fråga:

Hur bra är du? Kan du rekommendera eller vem ska du kontakta?


Svar:

Om de var bra, skulle de förmodligen eke deras existens inte i en VZ...

De ger grundläggande tjänster med grundläggande kunskaper; inget mer men också inte mindre!