Hur bra vore för mig en DAX ETF sparplan senare skulle ge?

Fråga:

Jag är över 30 och planerar att ge något för senare på sidan - jag skulle vara bra med en sparplan DAX ETF?


Svar:

Förebyggande är bra, men varför bara en DAX ETF? Varför inte en ETF på åtminstone på STOXX Europa 600 TR eller en mer global index? Varför inte en solid balanserade fonder, även slaviskt följer inte ett index som tillgång förvaltar medel, men möjligheter kan bättre uppfattar och svara på marknadseffekter?

Ur min synvinkel: nr. En enskild DAX ETF via sparplan skulle vara ett användbart instrument för en pension.