Hur det kalla vädret påverka kroppen t.ex frostbite?

Frostbite är frysning av hud- och vävnader under huden. Det kan uppstå när del av din kropp utsätts för temperaturer eller vind frossa på eller under fryspunkten.