Hur djup tall trädens rötter växer i marken?

Viktigt att notera här är att alla träd har rotsystem som sträcker sig horisontellt vid markytan, grunt, och hela, sprida flera gånger bredare än bredden på trädkronorna. De flesta av rötterna finns inom toppen några inches av jord, sällan sträcker sig djupare än 12 inches. Ju längre bort från trädet, de mer grunt rötter är. De flesta träden börjar med någon form av "tap" root. Men tenderar de flesta träd att "förlora" sina djupa rötter när de växer. Barrträd, särskilt tallar, är i allmänhet ett undantag. De har en stor och bred yta rotsystemet fortfarande, men växer en stor kran rot, som är esentially en nedåtgående förlängning av stammen. Det smalnar snabbt. Jag har grävt pine tap rötter ur marken med grävmaskiner. Vid en viss punkt, bryter antingen det eller du gör beslutet att klippa den. Huvuddelen av det är omkring 4 till 5 fötter ner, avsmalnande ganska snabbt. Jag har sett tap rötter över 12 fot långa, avsmalnande till en halm-storlek. Jag har haft att skära stora rötter som tycktes aldrig tar slut. Jag misstänker att begränsningen skulle bli beroende på jordart, vattennivåer, syrehalten och markens densitet. Jag ser ingen anledning varför en tall tap rot inte skulle växa till 20 fot eller mer om villkoren hade rätt. Men minns viktiga yta rötterna innan du går till dike.