Hur djupt är det säkert att gå när dykning?

Detta är verkligen en laddad fråga. Den djupaste dyk i historien var att 308 meter eller 924FT av John Bennett (Tech dyk Academy, 3/23/10). Detta dyk var dock vida djupare än normala "fritids" djup gränser. Enligt branschens scuba är fritids djup 130 FT eller 43 M. För att nå dessa djup rekommenderas att dykare ta en djup-Dykning kurs som fungerar genom frågor som kväve narkos. Nya dykare är vanligtvis berättade bo ovanför 65FT. dyk djupare än 130FT faller i kategorin "tekniska", de dykare som gör dessa tekniska dyk rutinmässigt gå in dekompression. Dekompression är en process där du sakta tillåter din kropp att utjämna trycket i vattnet med hjälp av flera stopp på olika beräknade djup. Detta står i skarp kontrast till alla rekreations dykning som anses ingen dekompression dykning.
Nu, för din fråga "hur djupt är det säkert att gå när dykning?" svaret är strikt beroende på hur länge du vill gå, och hur djupt du vill vara. En dykare kan vara cirka 60 fot i ca 80 minuter (NAUI dyk bord, 3/23/10). Dessutom kan förbättras genom att ändra gas som andas. De flesta fritids dykning byråer har nu Nitrox, som är en blandning av normal luft och en kontrollerad mängd syre, vilket minskar risken för kväve narkos på grund av lägre partiella tryck av kväve.