Hur djur lär sig och vilka djur är det mest intelligenta?

Hur djur lär sig och vilka djur är det mest intelligenta?

Djur lära av monkey se monkey metoden, när de är barn som de ser det mamma göra det och kopiera dem, eller är det bara instinkt.
Och jag vet inte vilka djur är det mest intelligenta, men jag vet att en gris jag förmodligen bara som påtryckningsmedel som en hund.