Hur du helt koppla bort alarmet permanent på en 1993 Maxima?

Dra säkringen. Svar---ta bort nedre halvan av föraren sida dash. Det är en vit ruta märkt stöldskydd ta bort kontakten ansluten till det och också den andra rutan på att fästet och dess helt frånkopplade.