Hur du hoppa på guard's tillbaka på förfalskade ö?

Hur du hoppa på guard's tillbaka på förfalskade ö?

Du behöver inte faktiskt. I Black Widow's lair, gå förbi den första vakten och klättra upp ovanför och bakom honom. När vakten på nästa nivå går över och vänder tillbaka till höger, hoppa över och följa henne till den fjädrande stolen.